Vrozená, nebo získaná inteligence?

Jak se naše IQ mění v souvislosti s učením se, výchovou nebo vrozenými předpoklady? Poznejte fakta o tom, jak se utváří vaše IQ a jaké faktory nejvíce ovlivňují vaši inteligenci.

Vrozené IQ

Lidská inteligence je soubor vlastností, které se začínají projevovat již od novorozeneckého věku a snad i v průběhu nitroděložního vývoje. Od narození máme schopnost vnímat své okolí a učit se logickým vztahům typu příčina – následek. Dítě se učí manipulovat s předměty a tak využívat možnosti svého okolí. Učí se taky sociálnímu chování – rozeznává své blízké a už od druhého týdne se na lidi usmívá. Také vrozená je schopnost dětí učit se jazyku. Tyhle procesy se zdají být naprosto přirozené a automatické, chybí-li však dostatek podnětů z prostředí, nerozvíjí se dál.

Změřte si svou vrozenou inteligenci online.

Výchova a IQ

Výchova tedy sehrává důležitou roli v rozvoji vrozené inteligence. To, že si rodiče s dětmi povídají a oceňují jejich pokroky významně ovlivňuje výsledky dětí. Svědčí o tom případy takzvaných vlčích dětí, které vychovávala několik prvních let života zvířata. Tyto děti nebyly po návratu mezi lidi schopné naučit se lidské řeči, ani jiným společenským návykům.

S pokračujícím vývojem přebírá zodpovědnost za rozvoj schopností dítěte také škola a v dospělosti by měl člověk přebrat tuto zodpovědnost sám. Inteligence každého člověka je totiž specifická a v dílčích schopnostech nerovnoměrně rozložená. Některé složky inteligence víc ovlivňuje prostředí – například slovní zásobu a užívání jazyka. Výsledky neverbálních a prostorových úloh v IQ testech víc ovlivňují vrozené schopnosti.

Proto je důležité včas poznat, ve které oblasti člověk vyniká a která naopak není jeho silnou stránkou. Je dobré, když dítě podstoupí IQ test už na žákladní škole (případně ještě před nástupem do ní). Rodiče se tak můžou včas dovědět, ve které oblasti je dobré dítěti pomoci, protože v mladším školním věku se mnoho složek intelektu prudce rozvíjí. Jde například o tvoření verbálního úsudku, který lze procvičovat tak, že se dítěte ptáme na to, jak nebo proč se některé věci dějí. Dále bývá testování vhodné pro středoškoláky, kteří přemýšlí nad svojí budoucí profesí a nejsou si jisti svými schopnostmi. V dospělém a starším věku dochází k úbytkům v některých složkách, proto je dobré tyto změny monitorovat. V případě, že je úbytek značný, může jít o demenci. V jejích počátečních stádiích lze úbytek schopností mírnit tréninkem. Kromě testů administrovaných psychology v poradnách si lze své IQ změřit i pomocí online testů na internetu.

Inteligence je tedy vrozená i rozvíjená v průběhu života. Měli bychom převzít zodpovědnst za to, jak na tom sme a snažit se poznat a rozvíjet naše perspektivní stránky a trénovat i ty méně rozvinuté.

 

IQ test

Vrozená inteligenceOtestujte míru svojí vrozené inteligence v jedinečném IQ testu...

Numerická inteligenceTestování numerické inteligence je zaměřeno zejména na matematické...