Články o IQ

Test temperamentu

Lidé se jeden od druhého odlišují nejen svojí vizáží ale také povahou a temperamentem.|

přečíst text >

Psychotesty pro zbrojní průkaz

Každý, kdo chce v dnešní době získat zbrojní průkaz, musí splnit nejrůznější zákonem dané podmínky.|

přečíst text >

Psychotesty pro uchazeče o zaměstnání

Každý kdo shání v současné době nové zaměstnání ví, že je to, ve většině, případů běh na dlouhou trať.|

přečíst text >

Psychotesty pro policii, vojáky a hasiče

Každý uchazeč o práci u Policie ČR, HZS nebo u AČR musí úspěšně projít zdravotními testy, fyzickými testy a také psychologickými testy.|

přečíst text >

Psychologické testy pro řidiče

Pro koho jsou určeny psychologické testy řidičů|

přečíst text >

Jak správně rozvíjet dětskou inteligenci?

Přesto, že inteligence dětí z velké části vrozená, vhodným tréninkem ji lze výrazně rozvíjet a zlepšovat. Jak na to?|

přečíst text >

Eysenckův test osobnosti

Test osobnosti dle psychologa Eysenecka je založen na 5-ti temperamentových vlastnostech.|

přečíst text >

Psychotest týmových rolí

Každý člen týmu má jistou pozici. Přečtěte si jednotlivé role v týmu.|

přečíst text >

Pracovní psychotesty

Úvod do psychotestů pracovních předpokladů, dočtete se zajímavé informace, k čemu se psychotesty používají nebo jak se na ně správně připravit.|

přečíst text >

Příprava na psychotest

Seznamte se s nejdůležitějšími zásadami, jak se připravit na psychotest. Doporučení jsou obecné, doporučujeme se jimi řídit i v případě online testů osobnosti, IQ testů a dalších ...|

přečíst text >

Testy osobnosti

IQ testy a další testy osobnosti se stále častěji využívají např. k posouzení uchazeče o práci. V článku se dozvíte co všechno lze pomocí těchto testů zjistit o člověku. Online testy IQ vám pomůžou se připravit a zvednou vám sebevědomí.|

přečíst text >

Vrozená, nebo získaná inteligence?

Jak se naše IQ mění v souvislosti s učením se, výchovou nebo vrozenými předpoklady? Poznejte fakta o tom, jak se utváří vaše IQ a jaké faktory nejvíce ovlivňují vaši inteligenci.|

přečíst text >

IQ dle věku

Víte jak se mění hodnota IQ v průběhu života? Výši vašeho IQ ovlivňují v průběhu života faktory jako vrozené možnosti vývoje, učení a sociální okolí. V neposlední řadě je tu proces biologického zrání nervové soustavy.|

přečíst text >

Teorie IQ

Inteligencí se vědci zabývají již od 19. století, dodnes se ale rozcházejí názory na to, o jakou schopnost nebo spíš soubor schopností jde. Podívejme se stručně na historii měření IQ a na významné teoretické pohledy na IQ.|

přečíst text >

Úrovně hodnot IQ

Lidé, kteří mají hodnotu IQ vyšší než 140 mají výborné předpoklady pro tvůrčí činnost a určují ostatním směr poznání. Hodnoty IQ mezi 130 a 140 dosahují necelá 3% populace. Jedná se o výjimečně vysokou hodnotu IQ.|

přečíst text >

Složky inteligence

Inteligence je schopnost řešit úkoly, která se dělí na jednotlivé složky – matematická inteligence, prostorová orientace, 2D orientace, verbální inteligence, motorická inteligence a paměť. Správný IQ test by měl testovat a měřit všechny tyto složky inteligence.|

přečíst text >

Historie měření inteligence

Začátky měření inteligence můžeme najít již v druhé polovině 19.století. Tehdy se místo dnes známých IQ testů používalo k měření inteligence měření reakčních časů, tedy rychlosti s jakou osoba reaguje na určitý smyslový podnět.|

přečíst text >

Měření inteligence

První pokusy o měření inteligence se objevují již v 19. století, kdy se IQ určovalo měřením velikosti mozku. Dnes již používáme jiné metody měření IQ - inteligenční testy.|

přečíst text >

IQ test

Vrozená inteligenceOtestujte míru svojí vrozené inteligence v jedinečném IQ testu...

Numerická inteligenceTestování numerické inteligence je zaměřeno zejména na matematické...