Složky inteligence

Inteligence je schopnost řešit úkoly, která se dělí na jednotlivé složky – matematická inteligence, prostorová orientace, 2D orientace, verbální inteligence, motorická inteligence a paměť. Správný IQ test by měl testovat a měřit všechny tyto složky inteligence.

Inteligence je schopnost řešit úkoly, která se dělí na jednotlivé složky – matematická inteligence, prostorová orientace, 2D orientace, verbální inteligence, motorická inteligence a paměť. Správný IQ test by měl testovat a měřit všechny tyto složky inteligence.

Inteligence je vrozená schopnost, tzn., že nelze ovlivnit její výši, ale můžeme ji pomocí modelových situací nebo zkušeností dále rozvíjet.

Jedinci obvykle nevynikají pouze v jediné oblasti inteligence, ale dosahují lepších výsledků hned ve více oblastech inteligence. Nicméně je inteligence často zaměřená na určitou oblast, ve které vyniká více než v jiné. Překladatelé a básníci budou vynikat ve verbální inteligenci, architekti zas v oblasti prostorové představivosti. Každý jedinec má při vyplňování testu pocit, že na některé otázky se mu odpovídá snadněji než na jiné.

Zkuste si online IQ test vrozené inteligence nebo numerické inteligence.


Matematická inteligence

Matematická inteligence se projevuje například schopnostmi logického myšlení a logických analýz situací a problémů nebo správného používání matematických operací. Úkoly v IQ testech mají často podobu číselné řady, kde některá čísla chybí.

Matematickou inteligenci mohou měřit i úkoly s doplňováním písmen, pokud mají matematický princip.
Např: doplňte následující písmeno: O Q S T ...


Prostorová inteligence

Prostorová inteligence vyjadřuje, jak člověk vnímá svět kolem sebe. Tuto schopnost mívají vysoce rozvinutou například architekti, nebo sochaři. Úlohy na tento typ inteligence zahrnují otáčení tří-rozměrných objektů.


Vizuální „2D“ inteligence

U vizuální inteligence jde o rozpoznání optických rozdílů a podobností na předmětech.


Verbální inteligence

Verbální inteligence se projevuje jazykovým citem k mateřskému i cizímu jazyku, používáním vhodných slov, chápáním významu slov a uměním rozlišit rozdíly ve významech slov. Často tímto druhem inteligence oplývají překladatelé, právníci či básníci.

Konkrétní příklady na zjištění tohoto druhu inteligence mají podobu například vyřazování slov, která nepatří mezi ostatní nebo doplnění částí slov, aby výsledná slova dávala smysl.


Motorická inteligence

Mezi složky motorické inteligence můžeme například zařadit koordinaci pohybů, potřebu být v pohybu nebo schopnost práce a manipulace s různými předměty. Někdy se též nazývá inteligence praktická.


Paměť

Testování paměti jakožto další složka inteligence se testuje spíše výjimečně.

 

Zobrazené typové příklady jsou pouze ilustrační. V IQ testu jsou otázky sestaveny odborníkem na měření a testování IQ. Na webu IQ-TESTER připravujeme testy jednotlivých složek inteligence.

IQ test

Vrozená inteligenceOtestujte míru svojí vrozené inteligence v jedinečném IQ testu...

Numerická inteligenceTestování numerické inteligence je zaměřeno zejména na matematické...