IQ dle věku

Víte jak se mění hodnota IQ v průběhu života? Výši vašeho IQ ovlivňují v průběhu života faktory jako vrozené možnosti vývoje, učení a sociální okolí. V neposlední řadě je tu proces biologického zrání nervové soustavy.

Pojem inteligence už asi každý slyšel. O tom, co vše pod inteligenci spadá, co to je, a jak se projevuje, se však dodnes vedou vědecké diskuze. Velmi zajímavou oblastí výzkumu jsou změny intelektových schopností v průběhu lidského života, protože z těchto poznatků již vyplynula řada užitečných závěrů pro praxi.

Lidskou inteligenci v průběhu života ovlivňují jak vrozené možnosti vývoje, tak učení a podněty přijímané z okolí. V neposlední řadě je tu proces biologického zrání nervové soustavy, který zahrnuje rozvoj schopností na začátku života i jejich postupné zanikání k jeho konci.

Změřte si své IQ tady a teď - v online IQ testu.

 

IQ u novorozenců

U novorozenců a malých dětí je vývoj schopností víc předvídatelný. Řídí jej převážně procesy zrání a často je jedna schopnost, kterou dítě nabude podmíněná jinou. Dá se tedy určit přibližné pořadí zručností, kterým se zdravé děti naučí bez ohledu na to, jak jsou vychovávány. Například když se dítě učí kreslit, nejdřív zvládne kruh, pak čtverec a až pak trojůhelník. V případě, že se některé schopnosti významně opožďují, může jít o poruchu intelektu – mentální retardaci, nebo jinou vrozenou poruchu zasahující intelekt, například autismus. Ty se dají diagnostikovat dětskými IQ testy, které provádí psycholog v pedagogicko-psychologické poradně.

 

Dětský IQ test

Dětská intelience je obecně nastavená na vstřebávání velkého množství poznatků, které si děti v prvních letech života potřebují osvojit. Například mezi prvním a šestým rokem se dítě naučí kolem 15 000 slov, což odpovídá přibližně jednomu novému slovu na každých 90 minut bdělého stavu. Jejich paměťové procesy jsou však převážně mechanické, složitější logické vztahy začínají děti chápat až okolo věku kdy se nastupuje do školy. Děti mají obecně problém zpracovávat více podnětů najednou a nechají se snadno rozptýlit nepodstatnými detaily. Proto je důležité při práci s dětmi používat krátké verbální instrukce.

 

IQ dospělého člověka

V dospělém věku zůstává zpravidla inteligence na přibližně stabilní úrovni. Výška našeho IQ v dospělosti už více závisí od toho, jakého se nám dostalo vzdělání a jak často se sami zabýváme nějakou složitou mentální aktivitou. Je už více vyprofilováno ve specifických oblastech, často souvisejících s oborem našeho studia či profese. Poznávací funkce dospělého člověka jsou méně flexibilní než dětské (proto děti často vyhrávají nad dospělými v pexesu), ale jsou už více nastaveny na konkrétní požadavky života. Dospělí mají lepší schopnost těžit ze svých zkušeností a vývoj situací předvídat. Je to optimální stav, který se při přiměřené zátěži mentálních funkcí, zdravém životním stylu a příznivých dědičných faktorech daří udržet až do vysokého věku.

 

IQ ve stáří

Ve stáří se hodnoty IQ přirozeně snižují. Při vypracovávání IQ testu stoupá čas, za který starší osoba zpracuje položku. Pozornost se rychleji vyčerpá a paměť ztrácí svou bývalou kapacitu při učení se nové látky nazpaměť. Naopak paměť pro starší události a zručnosti naučené v minulosti bývá dlouho nedotčena a tak pomáhá seniorům udržovat dobré výkony v běžném životě. Ve stáří je důležité především trénovat paměť a pozornost složitějšími činnostmi, například luštěním křížovek, nebo hraním karet online. Taktéž je dobré si při podezření na rychlý úbytek nechat IQ změřit a poradit se s psychologem, jakým způsobem začít provádět trénink paměti. Existují i medikamenty a bylinné preparáty, které pomáhají okysličovat a vyživovat mozkovou tkáň. O jejich užívání je dobré se poradit s lékařem.

 

IQ test

Vrozená inteligenceOtestujte míru svojí vrozené inteligence v jedinečném IQ testu...

Numerická inteligenceTestování numerické inteligence je zaměřeno zejména na matematické...