Eysenckův test osobnosti

Test osobnosti dle psychologa Eysenecka je založen na 5-ti temperamentových vlastnostech.

H. J. Eysenck, německý psycholog žijící v Londýně je autorem psychometricky založené teorie osobnosti. Jeho pojetí temperamentu vychází z faktorové analýzy. Při faktorování vyššího řádu, které Eysenck užívá, se vyabstrahují pouze velmi obecné vlastnosti. Původní Eysenckova teorie obsahovala pouze 2 faktory - neuroticismus a extroverzi. Později ji H. J. Eysenck doplnil o třetí faktor – psychoticismus. Jeho teorie vyniká dobrou měřitelností a testovatelností. Eysenck s manželkou sestrojil Eysenckův osobnostní dotazník, který dodnes slouží jako psychodiagnostický nástroj k testování osobnosti. Zhruba ve stejné době době vzniknul podobný test osobnosti s názvem Big Five (velká pětka). Eysenck na to zareagoval publikováním vlastní teorie s názvem Gigant three (obrovská trojka). Čísla v názvech obou teorií osobnosti označují počet základních temperamentových vlastností.
Eysenckova teorie i jeho test osobnosti (test osobnosti online) tedy vychází ze tří temperamentových vlastností:

  1. Neuroticismus
  2. Extroverze – introverze
  3. Psychoticismus.

Tyto tři vlastnosti (faktory) jsou na sobě nezávislé, to znamená, že u různých lidí mohou být zastoupené v libovolné intenzitě. Nyní si vysvětlíme, jak Eysenck definoval tyto tři faktory.

Neuroticismus znamená disponovanost k neurotickému onemocnění. Tata dimenze souvisí s úzkostí a emoční labilitou. Neuroticismus je kontinuum od nulových příznaků až po prototyp neurotické osobnosti. Osoba s nízkým neuroticismem je emočně stabilní, po emočně náročných situacích se rychle vrací do rovnováhy. Je klidná a vyrovnaná.

Osoba s vysokým neuroticismem je emočně labilní, se sklonem k úzkostem, starostem, změnám nálad, depresím. Obvykle špatně spí a trpí psychosomatickými potížemi. Přecitlivěle reaguje na neškodné podněty. Dlouho se uklidňuje po emočně vzrušivých zážitcích. Často se chová iracionálně a rigidně, může mít ulpívavé chování nebo myšlení.

Introverze – extroverze je protikladná typová dvojice. V obsahu této dimenze se zdůrazňuje reflexivnost proti impulsivnosti. Typický introvert je stažený, sebepozorující, preferuje ideje před lidmi. Je zdrženlivý a uzavřený. Pokud navazuje vztahy, tak pouze s malým množstvím lidí. Je vážný, snaží se dát svému životu řád a plánuje do budoucna. Dlouho přemýšlí, než začne jednat. Kontroluje své pocity, prakticky se neprojevuje agresivně. Je spolehlivý, trochu pesimistický a klade velký důraz na etický principy.

Extrovert je družný, má rád zábavu a vzrušení. Má mnoho často povrchních přátel. Obklopuje se lidmi s nimiž si může povídat. Nerad pracuje o samotě. Je bezstarostný, uvolněný, miluje změny, reaguje impulzivně. Není vždy spolehlivý, nekontroluje své pocity a rád vtipkuje.

Psychoticismus je podle Eysencka latentní dimenze, na níž si lidé nacházejí v různých místech. Jde o predispozici, jejíž vysoké hodnoty znamenají náchylnost k psychotickému onemocnění (schizofrenie). Přestože psychoticismus má některé společné projevy s dimenzí introverze - extroverze, tyto rysy spolu nesouvisí.

Osoba s vysokým psychoticismem je samotářská, lhostejná k druhým, rigidní, krutá až nelidská. Její citové projevy jsou ploché, často jedná necitlivě. Vyhledává vzrušení, je výstřední a miluje neobvyklé věci. Má ráda nebezpečí a jedná zbrkle. Mnohdy se vysmívá a svým chováním pobuřuje okolí.

Eysenckův osobnostní test není k dispozici on-line, protože se jedná metodu, kterou využívá psychologie a neměla by tedy být obecně známa veřejnosti. Tento test umožňuje vytvoření základního osobnostního profilu.

Jak si stojíte vy? Změřte si vlastní inteligenci!

Změřit IQ

IQ test

Vrozená inteligenceOtestujte míru svojí vrozené inteligence v jedinečném IQ testu...

Numerická inteligenceTestování numerické inteligence je zaměřeno zejména na matematické...