Historie měření inteligence

Začátky měření inteligence můžeme najít již v druhé polovině 19.století. Tehdy se místo dnes známých IQ testů používalo k měření inteligence měření reakčních časů, tedy rychlosti s jakou osoba reaguje na určitý smyslový podnět.

Začátky měření inteligence

Začátky měření inteligence můžeme najít již v druhé polovině 19.století. Tehdy se místo dnes známých IQ testů používalo k měření inteligence měření reakčních časů, tedy rychlosti s jakou osoba reaguje na určitý smyslový podnět. Nakonec se ale ukázalo, že tato měření reakčních časů o inteligenci rozhodně nevypovídají a že výsledky z těchto testů s prospěchem ve škole vůbec nesouvisí.

Inteligence – schopnost řešit úkoly

Důležitou osobností v historii měření inteligence je Alfréd Binet, který věřil, že existuje spojitost mezi velikostí mozku a inteligencí člověka, a proto se po dlouhá léta zabýval měřením mozků studentů a žáků jak nadprůměrně, tak i podprůměrně nadaných. Naměřené rozdíly byly ovšem natolik nepatrné, že nebyly pro potvrzení hypotézy průkazné. Binet tedy vymyslel nové pojetí inteligence – pojal inteligenci jako schopnost řešit úkoly a problémy.

Jak rozpoznat schopné děti

Na základě tohoto nového pojetí Binet sestavil typové příklady pro různé věkové skupiny dětí. Jestliže dítě správně zodpoví 90% otázek, je považováno za duševně zdravé a s vysokou pravděpodobností bude ve škole prospívat. Binet chtěl zjistit, jak rozpoznat schopné děti od těch méně schopných, kterým je třeba věnovat speciální péči.

Tímto vznikl nástroj, kterým se určovalo o kolik let je dítě po duševní zaostalé nebo napřed stránce ve srovnání se svými vrstevníky. Ve spojitosti s tímto nástrojem vznikl pojem mentální věk, který se využívá pro určení hodnoty inteligence, tzv. inteligenčního kvocientu – IQ (mentální věk/chronologický věk x 100).

IQ testy

První IQ test se objevil v roce 1905 a během času byl IQ test modernizován a upravován a v těchto pozměněných variantách se používá dodnes. Použití IQ testů také bylo čím dál častější (používala ho například armáda USA za první světové války, IQ se měřilo i při výběru uchazečů do zaměstnání).

Dnes máme mnoho testů na měření inteligence, které zaberou většinou více jak hodinu času. Zkuste si test online, který stihnete za 30 minut.

 

IQ test

Vrozená inteligenceOtestujte míru svojí vrozené inteligence v jedinečném IQ testu...

Numerická inteligenceTestování numerické inteligence je zaměřeno zejména na matematické...