Testy osobnosti

IQ testy a další testy osobnosti se stále častěji využívají např. k posouzení uchazeče o práci. V článku se dozvíte co všechno lze pomocí těchto testů zjistit o člověku. Online testy IQ vám pomůžou se připravit a zvednou vám sebevědomí.

  1. Testy osobnosti
  2. Eysenckův test osobnosti

Testy osobnosti

Psychologie se zabývá studiem osobnosti člověka. Pro kvantifikaci různých proměnných se používají testy osobnosti. Zpravidla se jedná o sadu otázek na níž klient odpovídá volně nebo volí z nabízených možností. Některé takové testy jsou také dostupné on-line (testy osobnosti online), i když obvykle s nimi ještě zachází psychologové.

Co měří testy osobnosti

Testy osobnosti měří především temperament. Ten představuje soubor relativně stálých a vrozených vlastností. Jeho změna je možná jen do velmi omezené míry. Typicky temperamentovými komponenty jsou například extrovert – introvert nebo všeobecně známá typologie flegmatik-cholerik-sangvinik-melancholik. Člověk, který často vybuchuje a je prudší povahy, ale rychle se uklidní takový bude v podstatě celý život, stejně jako se flegmatický kliďas pravděpodobně nezačne v pozdějším věku více stresovat. Testy osobnosti umožňují jemnější rozlišení těchto vlastností, pracují s více proměnnými a vychází také z vlastností odvozených od základních temperamentových dimenzí např. vztah k práci, reakce na stres, neuroticismus, podobnost s patologickou osobností /zejména schizofrenního okruhu/. Tím se testy osobnosti liší od IQ testů.

Použití testů

Testy osobnosti se používají ke zjišťování komponent osobnosti člověka. Pomáhají určovat diagnózu. Slouží k hlubšímu poznání a porozumění těch, kdo si test dělají. Testy osobnosti mají stupnice, které měří jednotlivé psychologické proměnné a pomáhají určit, zda se jedná o normu a nebo o patologii, která vyžaduje další péči. Některé testy mají schopnost rozpoznávat určitá psychická onemocnění.

Užitek z těchto metod však může mít úplně každý, tím, že získá více informací o sobě, lépe se pozná a porozumí. V kombinaci s jednoduchým IQ testem a doplňujícími otázkami může vzniknout velmi užitečný nástroj, který umí zjistit základní psychologický profil člověka, pomoci mu s výběrem povolání, ukázat mu, kde má silná i slabá místa. V současné době se začínají takové testy objevovat také na internetu jako on-line aplikace.

Online testy

Zkuste si online test osobnosti:

IQ test

Vrozená inteligenceOtestujte míru svojí vrozené inteligence v jedinečném IQ testu...

Numerická inteligenceTestování numerické inteligence je zaměřeno zejména na matematické...