Psychotesty pro zbrojní průkaz

Každý, kdo chce v dnešní době získat zbrojní průkaz, musí splnit nejrůznější zákonem dané podmínky.

Každý, kdo chce v dnešní době získat zbrojní průkaz, musí splnit nejrůznější zákonem dané podmínky. V poslední době se stále častěji také mluví o tom, že součástí povinné zdravotní prohlídky bude také absolvování psychotestu. Každý kdo tímto testem neprojde, nezíská zbrojní průkaz a ti, jež zbrojní průkaz mají ale v testu neobstojí, o něj budou moci přijít. Proto je nasnadě začít psychotesty trénovat.

V současné době to funguje tak, že praktický lékař ke kterému žadatel o zbrojní průkaz jde, může podat žádost o psychologické vyšetření pomocí psychotestu v případě, že se mu cokoli nebude „zdát“.

Kdo provede psychotest a jak dlouho bude trvat

Veškeré psychotesty provádí a vyhodnocuje odborný psycholog, který podá následnou zprávu úřadu, který zbrojní průkazy vydává. Délka takového obecného psychotestu může zabrat i 4 hodiny, proto je zapotřebí být pozorný a soustředěný.

Průběh psychologického testu

Psychotesty mohou mít až 3 části. Za prvé je to výkonový test, za druhé osobnostní test a poté je ještě někdy prováděn třetí a to pohovor s psychologem.

  1. výkonový test – zjišťuje inteligenci, paměť, pozornost, přesnost, sluch, reakce a mnoho dalšího
  2. osobnostní test – u osobnostního testu se měří míra agrese, impulzivnost, sebeovládání, atd.
  3. pohovor s psychologem – psycholog probírá s dotyčným člověkem jeho odpovědi z předchozích písemných testů. Na některé otázky se zaměří podrobněji a snaží se tak odhalit jakékoli odchylky od standardu.


Rady a tipy jak uspět
  1. nastudovat si a vyzkoušet psychotesty nanečisto
  2. být v psychické pohodě a nestresovat se
  3. mít s sebou dostatek jídla, pití
  4. být odpočinutí a vyspalí
  5. soustředit se a nenechat se rozptýlit
  6. mít s sebou psací pomůcky
  7. být slušně a přesto pohodlně oblečeni


Přejeme vám hodně štěstí a úspěchu.


Myslíte si, že psychotest zvládnete?

IQ test

Vrozená inteligenceOtestujte míru svojí vrozené inteligence v jedinečném IQ testu...

Numerická inteligenceTestování numerické inteligence je zaměřeno zejména na matematické...