Psychotesty pro policii, vojáky a hasiče

Každý uchazeč o práci u Policie ČR, HZS nebo u AČR musí úspěšně projít zdravotními testy, fyzickými testy a také psychologickými testy.

Každý uchazeč o práci u Policie ČR, HZS nebo u AČR musí úspěšně projít zdravotními testy, fyzickými testy a také psychologickými testy. Zdravotní testy nelze nijak ovlivnit, adepta kompletně vyšetří policejní nebo armádní lékař, který určí, zda je dotyčný zdravotně zcela v pořádku či nikoli. I malá odchylka, jako jsou například ploché nohy, může znamenat vyřazení z náboru.

Na fyzické testy se lze již připravit a to například posilováním, během, plaváním apod. Ale jak je to s psychologickými testy? I na ty se lze připravit. Samotné testy Policie ČR, HZS a AČR jsou neveřejné, avšak i tak existují rady, jak se lze na ně připravit. Podobný psychologický test online si může každý vyzkoušet ihned.

Dle informovaných zdrojů neprojde u psychotestů až 50% adeptů na místo u Policie ČR, HZS nebo AČŘ. Důležité je také zmínit, že délka těchto testů se pohybuje v rozmezí 5 – 8 hodin čistého času. I když je dlouhá doba, přesto však policie ani armáda nemají v plánu ze svých limitů slevovat. Hlavním účelem je hlavně odhalit všechny psychické problémy a odchylky, které mohou zájemci on tuto práci mít a naopak najít psychicky silné a odolné jedince s dobrými komunikačními schopnostmi.

U psychotestů se zjišťuje samotná osobnost uchazeče ( pro neúspěch rozhodně svědčí zjištěná agresivita, laxnost, impulzivnost, nezralost apod.), jeho výkonnost, soustředěnost, inteligence anebo také komunikační schopnosti.

Rady a tipy jak být úspěšný
  1. přijít vyspalý, odpočinutý
  2. mít s sebou jídlo (+ něco sladkého) a pití
  3. odpovídat vždy pravdivě a upřímně
  4. vyzkoušet si podobný test nanečisto


Co očekávat u samotného testu

V první řadě se hodnotí osobnost dotyčného uchazeče a jeho výkonnost. V testu se zaškrtávají políčka, vyplňují různé kolonky ale také se kreslí. Důležité je zmínit, že se rozhodně nehodnotí výtvarná činnost uchazeče, ale to co nakreslí. V testu se může také objevit několik základních matematických a „češtinářských“ otázek.

Po vyplnění písemného testu následuje pohovor s psychologem, kde se rozebere samotný písemný test, jak ho dotyčný vyplnil a některé otázky jsou ještě podrobně rozebírány. Pokud jsou testy vyplněny pravdivě, je vše v pořádku, ale pokud si v nich někdo něco „přilepší“, tak tímto způsobem se to odhalí a nastává problém.

Při pohovoru se psycholog snaží také zjistit komunikační schopnosti a samotnou osobnost uchazeče o práci u Policie ČR. Chcete si vyzkoušet zkrácený psychotest nanečisto? Klikněte na odkaz níže a pusťte se do toho. Během chvilky si tak ověříte, zda máte šanci v testu uspět.


Myslíte si, že psychotest zvládnete?

IQ test

Vrozená inteligenceOtestujte míru svojí vrozené inteligence v jedinečném IQ testu...

Numerická inteligenceTestování numerické inteligence je zaměřeno zejména na matematické...