Psychotest týmových rolí

Každý člen týmu má jistou pozici. Přečtěte si jednotlivé role v týmu.

Určitě jste si všimli, že každý člověk, který je v nějakém týmu, nejen pracovním, tam má své místo. Někdo je vůdce, jinému se všichni posmívají a další je k aktivitám, která dělá daná společnost lidí velmi kritický a nesouhlasí s nimi.

Dr. Meredith Belbin popsal devět týmových rolí. Tým nemusí mít právě devět členů. Jeden člověk může mít dvě i více rolí (zpravidla máme role dvě, jednu dominantní a jednu více skrytou). Každá role je v konkrétním týmu zastoupena různou měrou. Záleží také na tom, co právě tým dělá. Společenství je schopné pracovat, i když nějaké role chybí. Efektivita takového týmu je však nižší. Zkuste si vybavit situaci, kdy jste s přáteli o něčem rozhodovali, ale chyběl někdo, kdo by měl hlavní slovo. Rozhodování je pak dlouhé a únavné. Kdyby organizace neměli vedoucí a šéfy, nemohly by úspěšně fungovat.
Belbin popisuje následující skupinové role:

  • Inovátor
  • Vyhledávač zdrojů
  • Realizátor
  • Analytik, vyhodnocovač
  • Týmový pracovník
  • Dotahovač
  • Expert
  • Koordinátor
  • Usměrňovač

Jednotlivé role jsou blíže rozepsány v textu níže.

Belbin zdůrazňuje, že naše role nejsou neměnné. Pokud změníme kolektiv lidí, můžeme změnit i svojí roli/svoje role. Autor sestavil také vlastní test, kde se může každý otestovat a zjistit, kam v týmu patří. Existuje také on-line verze Belbinova dotazníku v češtině.

Týmové role

Britský výzkumník a teoretik managementu Dr. Meredith Belbin ve druhé polovině 20. století popsal 9 týmových rolí, podle nichž také vytvořil test. Každá z Belbinových rolí má své výhody a nevýhody a o žádné z nich nelze říci, že je lepší než jiná.

Inovátor

Klady: je tvůrčí, má mnoho nápadů, umí řešit náročné úkoly, je flexibilní a dovede vymyslet řešení odlišné od konvenčních zvyklostí a tím posunout problém výrazně dopředu.

Zápory: nezabývá se méně podstatnými věcmi, je plně zaujat vymýšlením vlastních nápadů a když je čas na realizaci věci, stále předkládá nové nápady. Nekomunikuje s ostatními příliš efektivně

Vyhledávač zdrojů

Klady: je plný energie a zapálený pro věc, hledá nové kontakty, objevuje další možnosti uplatnění.

Zápory: počáteční nadšení z něj může rychle vyprchat, někdy je nebezpečně optimistický.

Realizátor

Klady: spolehlivost, disciplína, dokáže měnit myšlenky na skutky, z abstraktních návrhů dělá konkrétní produkt, uvažuje prakticky a racionálně.

Zápory: není flexibilní, těžko reaguje na změnu podmínek.

Analytik, vyhodnocovač

Klady: dovede volit optimální strategii, hodnotí všechny možnosti, jeho úvahy jsou přesné, od ostatních požaduje kvalitní práci.

Zápory: nedovede motivovat ostatní členy týmu, může být příliš kritický až destruktivní.

Týmový pracovník

Klady: je sociálně zdatný, dokáže mírnit a hasit konflikty, stará se o ostatní v týmu, vytváří příjemnou atmosféru.

Zápory: není schopen dělat důležitá a náročná rozhodnutí.

Dotahovač

Klady: hlídá si termíny a limity, posouvá problém do konce, když už ostatní přestávají pracovat, je spolehlivý, pečlivý a svědomitý. Dbá na to, aby dílo bylo bez chyb a hotové podle zadání.

Zápory: často má zbytečné obavy, neumí spolupracovat s druhými /zejména protože, by mu narušili pořádek v jeho práci.

Expert

Klady: je loajální a má rád svůj obor, jeho znalosti jsou velmi cenné, odhodlaně pracuje.

Zápory: zabývá se pouze úzkou oblastí, ve které se vyzná, sleduje to co jej osobně zajímá, nedokáže skupině dát dynamiku a energii.

Koordinátor

Klady: sebevědomí, pomáhá lidem v týmu, aby spolupracovali, dává je dohromady. Ujasňuje cíle, dodává energii.

Zápory: jeho přínos je především mezilidský, profesně si práci zjednodušuje, může manipulovat druhými lidmi.

Usměrňovač

Klady: je to velmi energický člen týmu, který tvoří hnací motor. Je odvážný a odhodlaný řešit i náročné úkoly a nečekané obtíže.

Zápory: provokuje a někdy uráží ostatní, nepřispívá k dobrému klimatu ve skupině.

Související články:

IQ test

Vrozená inteligenceOtestujte míru svojí vrozené inteligence v jedinečném IQ testu...

Numerická inteligenceTestování numerické inteligence je zaměřeno zejména na matematické...