Měření inteligence

První pokusy o měření inteligence se objevují již v 19. století, kdy se IQ určovalo měřením velikosti mozku. Dnes již používáme jiné metody měření IQ - inteligenční testy.

První pokusy o měření inteligence se objevují již v 19. století, kdy se IQ určovalo měřením velikosti mozku. Dnes již používáme jiné metody měření IQ - inteligenční testy. Měření inteligence pomocí testů použil jako první Alfréd Binet a tyto testy byly určeny dětem. Od té doby byly testy modernizovány, upravovány a dále rozvíjeny až do dnešních podob, kdy IQ si nechávají testovat všechny věkové skupiny.

Otestujte si IQ i vy, jednoduše a rychle v online IQ testu.

 

Testované oblasti

Dnes pro měření inteligence používáme různé psychologické testy, které jsou vytvořeny odborníky na tuto problematiku a zohledňují především tyto oblasti: vnímání a vizuální inteligence, komunikační schopnost a jazyková inteligence, technické schopnosti a praktická inteligence a logické myšlení a matematická inteligence.

 

Komplexní a částečné testy

IQ testy jsou buď komplexní, které měří více schopností člověka ne pouze IQ (sem řadíme například: analytický test, test Army alfa a Army beta, test struktury inteligence, Wechslerovy testy, a další) nebo částečné, testy inteligence, které měří pouze IQ, zejména všeobecnou inteligenci. (sem patří Domino test, CF 1, CF 2, CF 3, test UNESCO test progresivních matic a jiné).

 

Části IQ testu

IQ test se skládá z několika subtestů verbálních (sem patří například porozumění, aritmetika, podobnosti, slovní zásoba atd.) a několika subtestů výkonnostních (například dokončení obrázku, sestavování předmětů, uspořádání obrázků do správného pořadí, …).

IQ test

Vrozená inteligenceOtestujte míru svojí vrozené inteligence v jedinečném IQ testu...

Numerická inteligenceTestování numerické inteligence je zaměřeno zejména na matematické...