Pracovní psychotesty

Úvod do psychotestů pracovních předpokladů, dočtete se zajímavé informace, k čemu se psychotesty používají nebo jak se na ně správně připravit.

Testy používané v psychologii práce – pracovní psychotesty zjišťují:

  • Vhodnost osoby pro danou pracovní pozici
  • Schopnosti a profesní orientaci člověka, jeho silné a slabé stránky ve vztahu k povolání
  • Skupinovou roli konkrétního jedince
  • Další specifické vlastnosti lidí podle požadavků zaměstnavatele a pracovního místa

Nejčastěji se psychotesty v pracovní oblasti používají k výběru vhodných zaměstnanců, při rozvoji zaměstnanců – pomůžou jim ukázat jejich silné a slabé stránky a také k nasměrování jedince na jakou práci se hodí.
Psychotesty zpravidla zadává personalista nebo pracovní psycholog, některé firmy používají psychotesty on-line, které jsou dostupné na internetu.

Pohled do historie

Potřeba výběru vhodných pracovníků vznikla společně s dělbou práce. Dělba práce totiž znamená spolehnout se na druhé. První psychotesty užívané pro výběr práce se začaly objevovat po průmyslové revoluci. Tehdejší pojetí pracovních testů úzce souviselo s IQ. Testy inteligence (i když ne ještě testy inteligence on-line) byly v polovině 20. století nesmírně populární a často sloužily jako klíčový nástroj pro výběr zaměstnanců na všechny možné pozice, i na takové, kde na inteligenci pracovníka příliš nezáleželo.
Postupně stále více psychologů odmítalo jednostranné přeceňování IQ a pro výběr vhodných pracovníků začali vytvářet testy, které jsou schopné měřit různé osobnostní vlastnosti, které se k práci vztahují. Komplexní pracovní test se alespoň bez orientační zkoušky inteligence (IQ) neobejde, ale změnil se pohled na důležitost této psychologické veličiny.
V současné době existuje široké spektrum pracovních testů, které dokáží měřit mnoho různých vlastností. Existují také on-line verze některých psychotestů používaných v pracovní psychologii.

Využití pracovních psychotestů v současnosti

Dnes se pracovní psychotesty spolu s dalšími testy osobnosti a testy IQ staly rozšířenou formou výběru zaměstnanců. Mnoho firem pochopilo, že se jim vyplatí investovat finanční prostředky do výběru zaměstnanců. Vždy není nutné najímat psychologa nebo mít firemního personalistu, na internetu existuje řada testů on-line, které firmám umožňují předplatit si určitý počet přístupů a poměrně levně a rychle prověřit zájemce o pracovní pozici. Pracovní psychotesty on-line umožňují také testování více lidí naráz.
Každý, kdo má zájem zjistit, co může svému zaměstnavateli nabídnout nebo v čem by se měl rozvíjet si můžu udělat test profesních dovedností. Tento test je vhodný také pro ty, kdo by rádi věděli, jaké povolání by jim vyhovovala, na co se hodí. Nejdostupnější cestou je využít některý z kvalitních on-line testů možné je také navštívit psychologa, jeho služba však bude zpoplatněna částkou v rozmezí 500 – 3000Kč podle druhu služby.

Související články:

Jak si stojíte vy? Změřte si vlastní inteligenci!

Změřit IQ

IQ test

Vrozená inteligenceOtestujte míru svojí vrozené inteligence v jedinečném IQ testu...

Numerická inteligenceTestování numerické inteligence je zaměřeno zejména na matematické...